DOSTAWA ŁADUNKÓW

PRISMA GROUP oferuje swoim klientom usługi w zakresie dostaw towarów w ruchu międzynarodowym i regionalnym. Specjaliści firmy pomogą Państwu określić optymalną trasę dostawy oraz dobrać rodzaj pojazdu do bezpiecznego przewozu ładunku.
Firma PRISMA GROUP specjalizuje się w przewozie towarów różnych branż. Transport płynów płynnych i przemysłowych odbywa się wyspecjalizowanymi autocysternami, a ładunki na paletach naczepami plandekowymi.
Zasady PRISMA GROUP zapewniają pełne i terminowe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań, rzetelność i skuteczność. Kluczem do sukcesu naszej firmy jest indywidualne podejście do każdego klienta oraz doświadczony i wykwalifikowany personel. W procesie pracy korzystamy z naszych stałych partnerów, przewoźników, co daje nam możliwość nieprzerwanej dostawy dużych przesyłek towarów z dowolnego miejsca w Europie i Azji w ograniczonym czasie. Firma stale się rozwija, poszerzając zakres swoich możliwości.